Copingstrategi

Min personlige modstandskraft – mine coping strategier

Min personlige modstandskraft – mine coping strategier

Hvad er mine coping strategier, og hvorfor er det vigtigt at tale om coping og mestringsstrategier i forhold til stress og i forhold til din personlige modstandskraft? Det kommer jeg ind på lige om lidt.

 Når jeg arbejder med stresshåndtering og har klienter i mit samtalerum, så kommer vi altid ind på ind på coping.

Hvad coping er og hvordan det kan være med til at gøre noget i forhold til stress og egen robusthed i det hele taget.

Din Coping strategi

Når vi taler om Coping strategier, så arbejder jeg med hvordan du håndterer det der sker.

Hvis du googler coping vil du ofte finde én definition, men jeg arbejder med 4 typer af coping strategier.

 • Positiv vurdering

  hvor du har en strategi med fokus på det positive og du nedtoner det der er problemfyldt, besværligt og frustrerende
 • Negativ vurdering

  hvor din strategi er at du dvæler ved eller fokuserer på de negative aspekter af dit problem. Du vil forvente at det værste sker, du bebrejder og kritiserer dig selv.
 • Trusselsminimering

  hvor din strategi er en bevidst nedtoning af problemer, vanskeligheder og udfordringer. Er denne strategi udtalt hos dig, er det en ulempe i forhold til stress og hvis det er faktorer du ikke kan gøre noget ved.
 • Problemfokusering

  hvor du har en strategi at du aktivt forsøger at forandre tingene til det bedre, f.eks. ved at lægge en handlingsplan eller at træffe dine beslutninger i samråd med andre.

Noget af det der er vigtigt i forhold til coping strategier er din selverkendelse. Jo større din selverkendelse er jo mere vil du opleve, at du kan regulere din psykiske balance.

Når du ser på de ovenstående mestringsstrategier og tænker på en stressfyldt situation, hvad kan du nikke genkende til? Hvilken eller hvilke strategier er mest i spil og hvordan tænker du, at du er placeret?

En af mine foretrukne skalaer er jo skalaen fra 0-10 og til denne lille øvelse kan du vurdere de 4 coping strategier ud fra

0 = her er jeg slet ikke og 10 = det er helt sikkert mig

Hvordan forklarer du ting?

Måden du forklarer ting på, kan være afgørende.

Prøv at tænke på en situation med en oplevelse hvor du:

 • Havde en optimistisk tilgang
 • Havde en pessimistisk tilgang

I den optimistiske tilgang bliver det nemmere for dig at have fokus på fordele og præferencer, hvorimod du i den pessimistiske tilgang giver fokus til ulemper og katastrofer.

Når du har en oplevelse af, at noget dårligt sker, så kan en enten overdreven pessimistisk eller optimistisk tankegang være en hæmsko i forhold til at kunne være den gode problemløser og også i at genvinde din balance.

Det der bliver et omdrejningspunkt hvordan du sætter gode realistiske mål. Har du en god modstandskraft vil d dels sætte de realistiske mål og dels også kunne acceptere det hvis dine mål ikke nås.

Lær at kunne acceptere det du ikke kan ændre.

Du vil på et tidspunkt blive introduceret til fokusreglen. Som meget kort går på, at det du fokuserer på, får du mere af.

Hvis du ikke har læst blogindlægget omkring at sætte fokus på det du kan ændre og ikke have bekymringer om alt det der er uden for din indflydelse, så kan du læse om hvordan du lærer at bekymre dig mindre.

I ugen der kommer, læg da mærke til din tilgang til udfordringer, ting du møder i din hverdag. Hvilken coping strategi observerer du, at du bruger?

Rigtig god træning.

Varmeste hilsner

Dorthe Søgaard

 

ps. husk du altid har mulighed for 15 minutters sparring - på husets regning.