Hvem er Din Online Terapeut

 

Hvem er Din Online Terapeut

Lidt om hvem der driver din online terapeut som er undertegnede, Dorthe Søgaard.

Din Online Terapeut er en del af evocon, som er den virksomhed jeg driver. Du kan læse mere om evocon her.

Der er grundlæggende de samme elementer jeg arbejder med. Fordi hele mit omdrejningspunkt er at være med til at skabe det gode liv.

Når jeg er ude i virksomheder og arbejder med ledermentor forløb, ledersparring og udvikling af teams, så bruger jeg også den terapeutiske værktøjskasse. Den enkelte leder har et stort ansvar i forhold til sine medarbejdere og bør derfor arbejde med sig selv og vide hvilken indflydelse og påvirkning lederen har.

Det der er mit ønske er at hjælpe andre mennesker til et liv der gør dem godt.

 • Et liv hvor det, der bekymrer en kan håndteres.
 • Et liv hvor frygten for, hvad der skal ske i fremtiden, bliver håndteret og hvor frygten ikke fylder.
 • Hvor frygten for hvad andre tænker ikke er relevant.
 • Hvor en sorg ikke bliver ødelæggende for dit liv.
 • At det der hæmmer dig i at gøre det du allerhelst vil, bliver muligt.

Så som jeg skriver på forsiden, så har jeg den overbevisning, at alle har ret til et godt liv. Og vi skal nogen gange arbejde for det - vi skal træne, at gøre nogle andre ting end vi hidtil har gjort. Og jo mere vi træner jo bedre bliver vi til de nye vaner.

Hvilket også betyder, at kommer du hos mig, vil du få opgaver du skal løse - for det er mellem vores sessioner at tingene sker. Derfor spørger jeg altid ind til om du gør de aftalte ting.

Jeg har siden 2006 anvendt NLP værktøjerne, da jeg her færdiggjorde en NLP Master.

Derudover har jeg og er jeg løbende selv i supervison og har tilegnet mig yderligere færdigheder. Det kan du blandt andet se i nedenstående:

 • 2020 Metakognitiv terapi
 • 2020 Healeruddannelse
 • 2019 Videreuddannelse, NLP terapi
 • 2017 Mentaltræner uddannelse
 • 2011 Stresscoach uddannelse
 • 2006 NLP Master

Inden jeg startede evocon og stress-specialisten, har jeg arbejdet i HR funktioner, i virksomheder af meget forskellige størrelser, og jeg har haft forskellige positioner. Det der er min helt oprindelige baggrund er en Cand. Merc. HRM (Human Ressource Management), tilbage i 1994. Derudover har jeg arbejdet og arbejder en del med forskellige testværktøjer, som jeg anvender i forbindelse med ledermentorforløb.

Et omdrejningspunkt for mig er at hjælpe til, at du får et liv som du gerne vil, og får arbejdet med de ting der forhindrer dig heri.

Jeg har på egen krop prøvet hvordan det er med en chef som chikanerer og får en virkelig langt ud. Jeg har været ramt af stress og har kigget meget på mit liv og haft et ønske om at redefinere mig selv og mit arbejdsliv.

Derudover er det vigtigt for mig at hjælpe dig der står med en utryghed, frustrationer, sorg og angst i forbindelse med at være forældre til et barn med en lidelse. Jeg har været der og ved at det kan trække voldsomt på energikontoen. Derfor vil jeg hjælpe dig til at finde en ny og anden "udgave" af dig som menneske i sådan en sammenhæng. At hjælpe dig til at at lære, at cope med utrygheden. 

 

Inden du beslutter om du vil komme her hos mig, så er du altid velkommen til at få en uforpligtende afklaringssamtale.

Du skal blot finde et tidspunkt i den online kalender og ringe til mig på det pågældende tidspunkt.

Du kan også altid ringe til mig hvis du har tvivlsspørgsmål eller du ønsker en kort uforpligtende snak inden at vi mødes.

Ring på +45 60 71 25 30.

Samtalerummet

Du vil opleve en ro ved at være i samtalerummet - hvis vi mødes til en 1 til 1 session.  Rummet er indrettet med henblik på at du oplever de gode energier og en ro og tid til at sætte fokus på de udfordringer du har.

Din online terapeut - vi kan også mødes i samtalerummet