Hvad er NLP Coaching

Hvad er NLP Coaching 

 

Når jeg bruger NLP coaching, NLP-teknikker,  er det fordi det handler det om kommunikation og selvudvikling.

Det handler om at der er dage hvor alting bare går godt og dage hvor alting går helt skævt. Hvor vi ikke kan gøre noget som helst rigtig, andre er imod os. Og det værste du forestiller dig, sker helt sikkert.

Gad vide hvorfor?

Du kender helt sikkert den med at tage egen iltmaske på først. Du er i flyveren og trykket i kabinen falder. Iltmaskerne falder ned. Og ja egen iltmaske på først.

Når vi taler om selvudvikling, så er det at tage din iltmaske på først. For før du lærer dig selv at kende, jo bedre vil du være til at hjælpe andre.

Hvis du med selvudvikling har et ønske om forandring, så hav en tro på at det er muligt og tro på det, du gør.

Med NLP kan vi ændre på hvordan du har det.

Fordi vi arbejder med de ubevidste sindsprocesser og adfærdsmønstre.

 

Hvad er NLP?

Helt grundlæggende handler NLP om din oplevelse. Din oplevelse af verden, hvad du gør og hvordan du gør det.

NLP er forskellige teknikker, men meget mere end det.

Det handler om måden du tænker og en tilstand hvor der er nysgerrighed og udforskning.

Når vi har forkortelsen, NLP siger selve beskrivelsen faktisk en del om, hvad NLP rent faktisk er.

Neuro Lingvistisk Programmering, hvor de tre områder er:

N = Neuro = Sindet og hvordan vi bruger sindet

L = Lingvistisk = Hvordan vi bruger sproget og hvordan det påvirker os

P = Programmering = hvordan vi håndterer vores handlinger for at nå vores mål

Vi arbejder med vores sprog og den indflydelse det har på vores sind og den adfærd der følger heraf.

Vi arbejder med kropssproget, tonefaldet og talemåden. Så måden du tænker, du føler, opfatter og handler på.

Med NLP kan vi begynde at arbejde med hvordan og hvorfor det sker. Og at der er en større valgfrihed end du lige går og tænker over.

 

Hvad får du som klient ud af det

Den forandring du vil opleve er, at du oplever verden på en anden måde. Det hænger sammen med, at den måde du ser verden omkring dig på, er et resultat af de ”briller” du har på. Din underbevidsthed sorterer indtrykkene ved at lagre dem – og de lagres med forskellige koder.

Så vi arbejder med hvordan du tænker og ikke så meget hvad du tænker.

 

Oplevelser jeg bl.a. har arbejdet med sammen med klienter:

  • Du vil opleve at der kan noget der forhindrer dig at gøre det du rigtig gerne vil, men får det ikke gjort. Der er noget der holder dig tilbage.
  • Du kan opleve at være rigtig hård imod dig selv, fordi der er ting du bør og skal.
  • Der kan være mennesker der tricker noget helt bestemt hos dig – og det behøver ikke at være fordi du kender dem.
  • Det kan være en adfærd der gør at du ikke får sagt fra selv om du bagefter kan have en indre dialog om alt det du egentlig gerne ville have sagt.

I nedenstående kan du se et par af de situationer hvor jeg har hjulet en klient med den problematik, den udfordring vedkommende havde.

 

Coaching med NLP – en kollega der irriterer

En klient der oplever at have det svært med en kollega. Hun oplevede at kunne blive irriteret over noget kollegaen enten sagde eller blot gjorde.

 Vi anvender forskellige teknikker for at finde ud af hvad der sker i situationen og hvordan klienten gerne vil have det. Hun er tilbage i situationen og betragter hvad der sker i situationen. Efterfølgende fortæller hun, at hun nu oplever sin kollega på en anden måde og at der nu er et bedre samarbejde.

 

Coaching med NLP – nervøs for at tale foran andre

Jeg har haft flere der har været nervøse over at skulle tale foran andre mennesker. Og ikke fordi det har været fremmede personer. Det har været mennesker de kendte.

Kendetegnende har været, at de har brugt meget energi inden, både dage og uger, og haft tanker, bekymringer og ondt i maven over det.

En havde jævnligt møder, hvor der skulle fortælles om de nye ting der var i gang, eller status på igangværende ting. Hun var meget nervøs over det, og vidste at hun ikke altid fik sagt det hun egentlig gerne ville. Den uro hun havde både i dagene og timerne op til de pågældende møder ville hun gerne kunne være i på en anden måde.

Efter vores arbejde hermed kunne hun fortælle, at det jo nu var en helt anden situation at være i. Hun oplevede også, at hun kunne være mere ”sig selv” – med den glæde og smittende energi hun normalt var fyldt med og bidrog med. Så hun har nu møderne med ro, energi og smittende latter og hun er ikke uhensigtsmæssig nervøs over det.

 

Coaching med NLP – at kunne gå til eksamen med overskud og ro

Et eksempel er en klient der kommer her og er meget nervøs over en eksamen han skal til. Han oplever at kunne sine ting, han er velforberedt og kan godt lide de ting han skal til evaluering i.

Han er bare rystende nervøs for, om den berømte ”sorte klap” går i. For det er hvad han tidligere har oplevet og han har ingen ide om hvad der sker. Og de velmente råd om, at tage det roligt, at forestille sig at de der sidder der er uden tøj på, eller sidder med gule under bukser på – de hjælper på ingen måde.

Det som vi gør er, at han får tilført de ressourcer han lige netop har brug for i situationen. Vi er inde og arbejde med de byggesten han har i det ubeviste. Så først at finde ud af, hvad han har brug for i situationen og så tilføres de. Vi arbejder med hans tidslinje.

Efter den evaluering han skulle til, kunne han jo fortælle, at for første gang i sit liv, har han været til en eksamen, en evaluering som han aldrig havde forestillet sig han skulle opleve. For det var med ro og med overskud til at kunne være der, uden at være bange for klappen der måske ville gå ned. Det var på intet tidspunkt fremme i hans tanker.

 

Coaching med NLP – du er ikke god nok, du er ikke slank nok, du er ….

Ja du har måske oplevet den indre stemme der kan tale til dig ind imellem og som fortæller dig at det kunne du have gjort bedre, eller hvorfor sagde du nu også det der, eller du er da også alt for meget.

En klient oplevede at have en ”indre djævel” som blev ved med at slå hende i hovedet når hun ikke præsterede godt nok. et vil sige, hun oplevede at hun kunne have gjort tingene bedre, hun kunne have sagt til/fra.

Det der kendetegnede det var, da vi fik arbejdet med de forskellige situationer, at det var hendes egen bare for hvornår det var godt nok. 100% var ikke nok – det skulle være væsentligt højere.

Efterfølgende har hun oplevet, at det jo var hende selv der lagde presset og at hun nu kunne sige/til fra i forhold til hvornår en opgave f.eks. var færdig – efter hendes nye målestok. Og det var bestemt ikke fordi hun ikke laver det godt – for det gør hun stadig. Blot har hun skruet lidt ned – og hun oplever at have fået et overskud og ikke være i ”alarmberedskab” for om det nu også er godt nok.

 

Hvordan kan jeg få hjælp?

Hvis du oplever at kunne nikke genkendende til nogle af ovenstående eksempler – eller få inspiration til, om det du kæmper med, er noget du gerne vil slippe for fremadrettet, og gerne vil have en snak inden, så kan du booke en afklaringssamtale, for at se om vi to er et match. Du klikker ind i den lille boks øverst på siden. Det koster dig ikke noget.

 

Jeg ønsker at booke en session

Du kan altid skrive eller ringe til mig.  Send gerne via nedenstående formular - ringer du til mig - og tager jeg ikke lige telefonen, så læg dit nummer og dit navn og jeg ringer tilbage til dig.

Du kan også booke et tidspunkt via min online kalender.

Hvad er NLP

NLP indeholder 3 elementer, hvor hvert element er bogstaverne i de forkortelsen for Neurolinvistisk programmering.

N er neuro som er det vi oplever og som behandles i vores vores nervesystem, vores hjerne. Det betyder, at det du oplever behandles, filtreret og bearbejdet i hjernen gennem dine sanser. 

L er Lingvistisk, som er de sproglige elementer og den måde du udtrykker dig på i forhold til hvordan du opfatter verden på. 

Alt hvad vi oplever koder vi, vi ordner og behandler vores oplevelser for at det giver mening for os.  Det sker via sanserne og bliver derefter præsenteret i sindet via billeder, lyde, kropsfornemmelser, lugte, smag og ordenes sammensætning.

P er programmering, som er den måde hvorpå vi anvender vores oplevelser. Det vil sige, de oplevelser der er bearbejdet og ordnet  bruger vi til at kommunikere dels med os selv og andre. Og for at opnå de resultater vi ønsker.