Visualisering

At bruge visualisering

At bruge visualisering

 

I de arbejder jeg gør, bruger jeg visualisering ret ofte – og ret meget i mentaltræningen & hypnose.

 

Men hvordan visualiserer jeg tænker du måske?

Få et par trin her til at skabe en god visualisering.

 

En god måde at arbejde med visualisering 

Visualiseringer kan vi dele op i nedenstående typer af metoder og måder at arbejde med visualisering på. Det du kan bruge visualiseringen til er:

 

 1. En fysisk konkret færdighed, kognitive færdigheder
 2. Strategier, og rutiner, game planér
 3. Hvad er din motivation for at gøre det du gør. At du kan se dig selv når målet er opfyldt. Forestil dig hvordan det er når det er lykkes. Hvordan er det når du ser det du skal. Hvordan føles det, hvordan mærkes det, hvordan ser det ud
 4. Forebygge at stressreaktioner opstår – at det får en dårlig indflydelse, stress og nervøsitet
  1. Stressreduktioner omfortolkes. Dvs. at hvis du normalt får svedende hænder, pulsen stiger, stemmen ryster og du bliver endnu mere nervøs
  2. De her kropslige reaktioner begynder vi at omfortolke, med visualisering. Det kunne f.eks. være at når det sker, så i stedet for de ovennævnte reaktioner, så betyder det i stedet for, at når det her sker, så har du den rette energi til at gøre det du skal
 1. At du ser dig selv i en situation der har med dit mål at gøre. At du er mentalt stærk, du er positiv og du mærker at du har overskud. Du ser dig selv som værende ressourcestærk og med mentalt overskud

 

Ovenstående tilgange til visualiseringer er forskellige metoder. Og som du vil se her i nedenstående situation, hvor vi har Allan der skal præsentere sin afdeling, da gør vi brug af flere af ovenstående metoder.

 

Allan skal på scenen og fortælle om sin afdeling

Jeg har en leder der skulle præsentere sin afdeling overfor andre i virksomheden, dvs. han skulle stå over for ret mange andre mennesker, hvor han skulle fortælle om sin afdeling.

 

Da jeg sidder med ham, og han begynder at fortælle, at han skal stå i denne her sal og fortælle om sin afdeling overfor andre ledere, da kan jeg fysisk se på ham, at han får det rigtig elendigt. Han bliver ligbleg, hans stemme ryster og hans kropsholdning ændrer sig og hans hænder bevæger sig hen over bordet meget nervøst.

 

Nu ved jeg, at han har lidt af de samme reaktioner når han skal fortælle noget overfor sine medarbejdere. I hvert fald når møderne bliver af mere formel karakter. Han får høj puls og svedige håndflader.

 

Så ja Allan ryger lige direkte ind i situationen når han fortæller om det.

 

Han har en stor motivation til at stå og præsentere på en ny og rolig måde, med overskud til at være ham selv i situationen, at have overskud til at gribe de ting der kom og bruge den humor han også har.

 

Det vi arbejdede med, var at få hans målbillede af situationen på plads.

 

Jeg lavede et program til ham, en lydfil hvor jeg havde indtalt det han skulle arbejde med i sit målbillede.

 

Helt specifikt arbejdede vi med den store præsentation og som han trænede i ugerne op til. Hver eneste dag lyttede han til sin 15 minutters træning.

 

Så dels omfortolkede vi de reaktioner han jo beskrev og vi trænede det helt rigtige energi niveau for ham så han blev klar til at gå ind i salen og præsentere.

Han bruger sine møder med sine medarbejdere til at teste af om det nu også virkede – for ja han var lidt skeptisk.

Noget af det jeg jo tænkte var – at hvis han ikke så det gode i det han kunne og han dermed ikke fik trænet de her 15 minutter hver dag – så ville det ikke lykkes for ham i den udstrækning jeg ved det kan.

Men han var vildt høj på at ville det – og derfor stor glæde at han trænede både med visualiseringen, mentaltræningen af målbilledet – og han brugte sine medarbejdere på en god måde.

 

Det gode var, at en af hans medarbejdere fortalte mig – og det uden at vide hvad Allan faktisk havde arbejdet med – kunne fortælle at Allan agerede anderledes til deres møder og at den nervøsitet Allan tidligere var præget af, den så ud til at være forsvundet.

 

At lave sin visualisering

 1. Hvad vil du opnå, vær meget konkret for ellers er det rigtig svært at visualisere. Her bruger jeg modellen, SMART
 2. Hvad er det for en type visualisering – hvilken af ovenstående
 3. Hvilket billede kan jeg bruge for at opnå mit mål
 4. Hvordan skal din film være. Hvad skal der egentlig ske. Hvad ser du, hvor er du, hvad føler du, hvad tænker du, hører, lugter, smager du noget i situationen

Luk dine øjne og spil nu din film.

Prøv at lave en lille visualisering hvis du ikke har prøvet det før. Find et lille mål, prøv det af.

 

Pas på hvad du tænker – det kan være det bliver til virkelighed.

 

Ønsker dig en behagelig dag.

Varmeste hilsner

Dorthe Søgaard

 

Vil du gerne modtage en mail når der er nyt her på bloggen - så klik du bare ind lige her.