Affirmationer

Er mentaltræning og selvhypnose det samme

Er der forskel på hypnose/selvhypnose og mentaltræning?

Da vi i mentaltræningen taler om at vi her har en form for selvhypnose, så er det egentlig ikke fordi der er den store forskel.

Mentaltræningen kan siges at være en struktureret og konceptualiseret form for selvhypnose. Det gode er at det virker for alle.

 

Hvordan kommer du i gang med at mentaltræne?

Da du ikke skal bruge mere end 15 minutter hver dag er det at finde et tidspunkt på dagen, hvor det passer dig bedst. Og jo gerne på et tidspunkt hvor du tænker at her kan jeg koble det til en vane jeg allerede har og som jeg jo bare gør uden at spekulere over det.

Vi ved at det så er nemmere for os at integrere en ny vane.

Skulle du tænke at det ikke virker hvis du falder i søvn, kan du være helt rolig. For din hjerne fanger hvert eneste ord af hvad der bliver sagt. Så det har en lige så stor effekt som hvis du lyttede i vågen tilstand. Ja vores hjerne kan langt mere end vi tro.

 

Mentaltræner du allerede?

Jeg bliver spurgt om hvad det næste skridt er hvis jeg allerede har en god vane med at mentaltræne – at tage en selvhypnose.

Der er svaret – du skal fortsætte.

 

Der kan være forskel på hvordan vi oplever mentaltræningen og hvor hurtigt vi oplever en effekt. For nogen er det efter et par dage for andre kan det tage uger.

Det er der ikke noget mærkeligt i. Det er ganske forskelligt hvordan træningen opleves.

Derfor kan en lille enkel teknik være værd at overveje. Og det er at du bruger et par minutter hver aften og kort reflekterer over hvad du har oplevet som anderledes i dag. Det kan være små ting og det kan være store ting.

Hvis du oplever at din træning går tilbage, så hav i tankerne at du ikke kommer helt tilbage til dit udgangspunkt. Men bare et lille skridt tilbage og derfor – fortsæt din træning.

 

Hvad er din bevidsthed

Når vi arbejder med mentaltræning, er det underbevidstheden vi arbejder med – også selv om man grundlæggende ikke helt ved hvad det er for en størrelse.

Men vi har noget der er bevidst – altså vores bevidsthed. Vores oplevelse af tid og rum. Og vi er i vågen tilstand. Og det betegnes som Beta 1 aktivitet/frekvens og som er når vi taler, går og er vågen.

Når vi får mange tanker, når vi har mange ting, det kan være med mange samtaler på en gang eller mange bolde i luften. Da øger vi hjerneaktiviteten. Vi skruer op for aktivitetsniveau. Det betegnes som Beta 2 frekvens. Her skruer vi op for vores hjernebølger.

Beta 2 kan være sundt nok – bare ikke når vi er der i for lang tid. For vi har her øget frekvensen – det er lidt ligesom vi kører hurtigere og hurtigere, jo mere aktivitet vi har til stede.

Hjernen skruer op for kapaciteten når der er meget at se til.

Så ja det gør at vi kan agere selv om vi er udsat for et massivt pres. Og det er til et meget højt niveau vi kan skrue op for.

 

Så hvor meget aktivitet kan vi have på samme tid.

Problemet er at hvis vi er der i for lang tid – for det kan vi ikke tåle. Vi begynder at overophede vores hjerne.

 

Når hjernen bliver presset, får vi signaler fra kroppen

 • Det er her vi sover dårligt
 • Vi bliver mere kortluntede
 • Vi bliver grådlabile
 • Vi mister overblikket

Når vi er for meget i Beta 2 så er det at vi bliver ramt af stress, og vi ved at der er områder i hjernen der går hen og bliver dødt. Og det bliver ikke genetableret igen.

 

Når vi sover – den alternative bevidsthed

Her slukker vores bevidsthed. Det er her vi er ubevidste. Der er et område mellem det bevidste og det ubevidste. Det kalder vi den alternative bevidsthedstilstand. Alfa stadiet er når vi er på kanten af søvnen.

Og når vi kommer længere ned, så er vi i alfa. Og theta når vi er i den dybe søvn. Det er her at hjerne restituere oven på Beta 2 aktivitet – og derfor kan det være afgørende at vi får restitueret og får den gode søvn.

Det er ikke altid vi er længe nok i den alternative bevidsthedstilstand, fordi vi er for længe i Beta 2 aktiviteter.

Når vi er i den alternative bevidsthedstilstand, er det mentaltræningen at vi påvirker hjernen, og det er her at hjerne er modtagelig overfor stimuli udefra. Vi ved at hjernen er mest elastisk her.

Det vi gør er, at vi tilfører hjernen stimuli med sætninger og med ord.

Vores tanker skaber et netværk af neurale forbindelser, og jo mere jeg tænker f.eks. dårlige tanker, så får jeg det dårligere og dårligere.

Derfor bruges de positive suggestioner, de sætninger der bruges i mentaltræningen.

 

Er du nysgerrig på yderligere om mentaltræningen kan du også læse mere på siden her. 

 

Hvordan foregår mentaltræningen hos mig?

Jeg anvender mentaltræning i forskellige sammenhænge, som kan være i en decideret stresscoaching, forløb og hvor det også er med fokus på stressfri og de positive selvbilleder der trænes, samt andre der tilpasses den enkelte.

Derudover kan det være i forbindelse med ens selvværd og større tro på sig selv.

I mine personlige udviklingsforløb, hvor der blandt andet har været arbejdet med:

 • Præsentation
 • Målbilleder
 • Hvad vil jeg gerne
 • Stressfri
 • Selvbillede
 • Mere tålmodig
 • Øget fokus

 

Det kan også være at du har brug for en helt specifik mentaltræning/selvhypnose, og da foregår det på den måde, at du enten er her i samtalerummet og har en session hvor vi finder ud af hvad udfordringen er.

Derefter indtaler jeg lydfilen til dig som du så får tilsendt. Så du får her din helt egen specifikke lydfil, designet helt ud fra det du gerne vil arbejde med.

 

Læs mere på siden om mentaltræning.

 

Ønsker dig en behagelig dag.

De varmeste hilsner